Saradnja sa lokalnom sredinom

Predvideli smo i veliki broj aktivnosti koje ćemo realizovati u saradnji sa institucijama u gradu.
– Novembar – mesec sova u Kikindi, organizuje Opština Kikinda, odnosno Turistička organizacija našeg grada.

– Saradnja sa SSŠ ”Miloš Crnjanski” i njihovom ekološkom sekcijom EKO GEN

– Veliki ekološki datumi, poput Dana planete zemlje i Dana šuma, tradicionalno se obeležavaju i na nivou opštine, pa ćemo, kao i svake školske godine, uzeti učešće i u ovim akcijama.

Naravno, nije uvek moguće sve predvideti, ali ćemo aktivno pratiti dešavanja u gradu i uključiti se i u druge aktivnosti.