Ekološki poligon na Danima porodice

Učenici prvih razreda su sa svojim roditeljima tradicionalno prolazili sportski poligon na manifestaciji Dani porodice, održanoj 15. maja u našoj školi. Ove godine, odlučili smo da napravimo poligon koristeći otpad koji razvrstavamo i odlažemo u školi.

Baloni umesto lopti

Baloni umesto lopti

Počisti čepove

Počisti čepove

Ubaci limenku u kantu za smeće

Ubaci limenku u kantu za smeće

Piši - briši

Piši – briši

Rekviziti za poligon

Rekviziti za poligon