Police za slikovnice u školskoj biblioteci

Jedna od prvih realizovanih aktivnosti jeste pravljenje polica od reciklažnog materijala za slikovnice u školskoj biblioteci. Uspeli smo da nabavimo stare registre, koji su se pokazali kao veoma pogodni za sklapanje i kombinovanje u prave velike dvorce. Odaje ovih dvoraca napunili smo najzanimljivijim štivom za najmladje učenike, koji istražujući sadržaj dvoraca, polako ulaze i u svet knjiga.

Police od reciklažnog materijala u školskog biblioteci

Police od reciklažnog materijala u školskog biblioteci

Naša bibliotekarka Ružica pored novosagradjenog dela biblioteke

Naša bibliotekarka Ružica pored novosagradjenog dela biblioteke

Kutak za najmladje čitače

Kutak za najmladje čitače

Do sada su slikovnice stajale na klupama

Do sada su slikovnice stajale na klupama

Slikovnice pre nego što smo ih uselili u dvorce

Slikovnice pre nego što smo ih uselili u dvorce