Archives

Reciklaža tetra pak ambalaže

U saradnji sa kompanijama ASA i Seko pak, u školi je počela edukacija učenika o reciklaži tetra pak ambalaže. Edukatori iz ove kompanije dolaze jednom nedeljno u školu, održavaju edukacije i preuzimaju ambalažu u zamenu za blokčiće i olovke. U završnici projekta, učenicima je demonstriran način recikliranja ambalaže od tetrapaka.

Čepom do osmeha

Organizatori akcije Čepom do osmeha posetili su našu školu i preuzeli 20 džakova čepova od plastične ambalaže razvrstanih po bojama.